COMPOSITORS KM ZERO - ELS NOSTRES MÚSICS: XAVIER GOLS I SOLER

AUTORS KM ZERO:
Xavier Gols i Soler, pianista i compositor
Xavier Gols i Soler (Tarragona, 2 de novembre del 1902 - Tarragona, 7 de febrer del 1938) va ser compositor i director.
Estudià violí i piano, i amb vint-i-pocs anys ja acompanyava com a pianista l'Orfeó Tarragoní, que dirigia son pare. En aquesta època s'enceta la seva obra com a compositor, amb les cançons Canticel, premi als Jocs Florals de Girona del 1922, Fred, Hebe, un matí..., la sardana a quatre mans (1925) i que va instrumentar per a cobla, dedicada a la seva alumna de piano Mercè Rovira, qui posteriorment es convertiria en la seva muller. 
Sardana per a cobla Mercè escrita l'any 1927 i les obres per a piano Serenata i Preludi.

El 1927 guanyà la beca Pau Casals, que li permeté anar a Barcelona a estudiar piano durant dos anys amb Blanca Selva i també rebé lliçons de Baltasar Samper. 
28 d'agost de 1930. Xavier Gols amb la seva
esposa Mercè, el dia del seu casament


Tornà a Tarragona el novembre del 1929. De son pare agafà les regnes de l'Orfeó Tarragoní (1930), tasca que complementà amb concerts i recitals i fent classes de solfeig i piano al conservatori de la ciutat. En els estius dels anys 1932 i 1933 va emprendre dues expedicions de recerca de materials per a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, que el posaren en contacte amb el ric cabal de la música popular catalana, que d'aleshores en endavant influiria en les seves composicions. El 1935 veié premiat per la Generalitat el seu Quintet en re menor, que havia compost a l'any anterior. Fou autor de peces que hom comparà a les d'un Toldrà o un Mompou, i n'aconseguí difusió internacional gràcies als concerts que la pianista Claire Svecenski féu a Nova York el 1935. L'esclat de la Guerra Civil no interrompé la seva tasca creativa, que continuà fins a la tardor del 37, amb la seva darrera obra, Tres preludis rurals, que ja no veuria estrenada.
Xavier Gols, amb el seu pare (Josep) passejant per la Rambla

Considerat per la crítica com un dels compositors amb més projecció de futur, una peritonitis fulminant li llevà la vida als 35 anys.
A la Biblioteca de Catalunya es conserva el seu fons: partitures manuscrites de música per a veu i piano, per a piano, quartets de corda, grups de cambra i música coral.


Només va escriure una sola sardana, dedicada a la seva dona titulada MERCÈ. Aquesta fou interpretada després de molts anys el passat 7 de març al concert Sardana és femení.Comentaris